Ukupan broj poseta: 27837

slika

Ova stranica je posvećena izradi skulptura od drveta i duboreza sa istorijskom tematikom. Svi radovi su pokušaj da se oživi delić istorije. Ponekad je to samo trenutak u vremenu, a nekad je to čitava priča o narodima i civilizacijama koje su uspeli razviti. Da bih to postigao ponekad se služim samo jednom predstavom, dok je za veće priče potrebna drugačija forma. Da bih uspeo da predstavim civilizacije na način na koji želim, najčesce se služim šahom kao formom. Smatram da šah kao igra, ali i kao koncept, ostavlja ogroman prostor za predstavljanje čitavih civilizacija, tako da sam tu igru iskoristio za svoj rad.

Takođe, česta tematika koju obrađujem je i religija. Pre svega krstovi i sam čin raspeća. Sa ponosom mogu reći da su se moji krstovi prodavali na Ostrogu, jednom od najpoznatijih pravoslavnih manastira i u Krušedolu, biseru pravoslavlja smeštenom na Svetoj Fruškoj Gori.

Svoj rad naplaćujem 10$ po satu. Kada započnem rad započnem i merenje vremena. Na taj način cena zavisi od utrošenog vremena. Zainteresovanima mogu dati okvirnu cenu koja se može korigovati u zavisnosti od utrošenog vremena za 30% gore ili dole, u odnosu na okvirnu cenu. Zainteresovani mogu naručivati već postojeće radove ili mi kroz kontakt formu poslati fotografiju po kojoj žele da im izradim predmet. Unapred želim da kažem da nisam zainteresovan za rezbarenje oružja i lovačkih oruđa, tako da je i sam pokušaj naručivanja istih uzaludan.

O meni
drum

Zovem se Zoran Miličić, rođen sam u Novom Sadu 1976. godine. Izradom figura od drveta i duborezom se bavim od 2004.godine. Sa svojim radovima sam učestvovao na dve kolektivne izložbe. Prva je održana u Beogradu, a druga, pod pokroviteljstvom grada Novog Sada u istom gradu.

Za duborez sam se zainteresovao jer sam smatrao da je to jako dobar način da se ispričaju željene istorijske priče. Kroz svaki svoj rad želim da oživim trenutak istorije i da ga prenesem drugima. Takođe, veoma me privlače i religiozni motivi, pre svega samo raspeće ali i detalji i scene iz Biblije koji jos nisu stilizovani.

Nažalost, duborez i izrada figura nije i moj primarni posao pa se istom ne mogu posvetiti u onoj meri u kojoj bih ja to i želeo. Upravo zbog toga još uvek nisam uspeo da sprovedem u delo sve svoje želje kada je ovaj vid stvaralaštva u pitanju. Toliko toga bih želeo da započnem ili završim ali mi primarne obaveze to ne dozvoljavaju.

Pored toga amaterski se bavim biciklizmom, mada je tačnije reći triciklizmom, i iza sebe sa ovim prevoznim sredstvom imam pređenih hiljade kilometara u tri različite zemlje.

Galerija

Istorijski radovi

figure

Religijski radovi

krst

poredjane

egipatski

balsici

krstovi

isus

krstitelj
Šahovi

Šah Grčka i Persija

Reč je o ručno rezbarenom šahu. Dimenzije table su 1m x 1m. Figure su visoke 18 cm, s tim da su kraljevi i kraljice visoki 19cm. Širina je različita u zavisnosti od figure, s tim da ni jedna nije šira od 9cm. Radjeno je u orahovini i namena mu je pre svega da služi kao ukras, mada ukoliko neko to želi može da služi i za igru. Smatram da na ovaj rad ne treba gledati samo kao na šah, vec pre svega kao na pokušaj da se kroz šah prikažu dve antičke civilizacije. S jedne strane Grčka, koja predstavlja temelj zapadne kulture, a sa druge Persija, temelj Bliskog i Centralnog Istoka. Dve civilizacije koje su obeležile period od nekoliko vekova BC.

drum

Pešaci i sa jedne i sa druge strane su predstavljeni kao vojnici sa autentičnom opremom iz tog doba. Na štitovima svi vojnici imaju različitu predstavu iz mitologije, folklora ili religije svog naroda. Tako grčki vojnici imaju predstave Prometeja, Minotaura, Kentaura, Kerbera, Kiklopa, itd. Persijski vojnici jednoroga, krilatog lava, pticu feniks, grifona, kao i predstavu osnivača persijske države Kira Velikog i boginje Anahite.

Kod Grka top je predstavljen kao katapult, a kod Persijanaca kao opsadne merdevine jer sam hteo na taj način da podsetim na česte persijske pohode na grčke gradove i opsade istih. Kod grka skakači su predstavljeni kao dva Pegaza, a kod Persijanaca kao krilati lavovi te sam time istakao do koje mere su mitovi i mitske ličnosti bili važni u svakodnevnici ovih naroda.

Lovci su predstavljeni kao strelci, s tim da je kod Persijanaca to učinjeno na način na koji su isti predstavljeni na freskama iz antičkog grada Suse.

drum Kralj i kraljica kod Grka su Zevs i Atena. Na taj način sam istakao politeističnost grčke religije, ali i izbegao da ove dve figure predstavim kao monarhe poštujući činjenicu da je Grčka kolevka demokratije, bez obzira što su pojedini grčki gradovi imali kraljeve. Zevs je predstavljen sa munjom, a Atena sa kacigom na glavi i kopljem u ruci shodno antičkim predstavama istih. Kod persijanaca kralj i kraljica su predstavljeni na način na koji su persijski vladari predstavljani na reljefima. Kralj u rukama drži obeležja kraljevske vlasti žezlo(štap) i skiptar. Persijanci su prvi uveli to kao obeležja kraljevske vlasti, a sada to svi koriste prilikom krunisanja.

Tabla je urađena tako da izgleda kao knjiga. Kada se zatvori na koricama sa jedne strane je predstavljena Grčka a sa druge Persija. Urađeni su motivi koji u najboljem svetlu prikazuju navedene kulture. Na grčkoj strani je urađena predstava trojanskog konja, čuvene Mironove statue bacača diska, arga, broda kojim su u najpoznatijem grčkom mitu putovali Jason i argonauti, a na sredini je velikim slovima ispisano na starogrčkom Grčka. Na persijskoj strani na staropersijskom piše država, urađena je predstava grobnice Kira Velikog, osnivača persijske države, persijski reljef sa kraljevske palate, sfinga Darija 1 koja se nalazi u luvru i spis na staropersijskom sa palate Darija 1.

Šah Mojsijev prelazak

egipcani egipcanin

Šah je jos uvek u fazi izrade. Zamisao je da se šahovska tabla predstavi kao rastavljeno more, sa talasima sa strane. Sa jedne strane će biti Egipćani sa Faraonom na čelu. Pešaci će biti predstavljeni kao vojnici sa autentičnom opremom iz tog doba, s tim da će svaki vojnik imati drugačiju predstavu na štitu.

Zamisao je da se kroz te predstave prikaže, u što je moguće široj meri, život u Antičkom Egiptu. Sa druge strane će biti predstavljeno dvanaest jevrejskih plemena i to na takav način da će svako ko se razume u istoriju jevrejskog naroda moći da prepozna koja figura predstavlja koje pleme. Svako od dvanaest plemena ima neke svoje osobenosti i potenciranjem tih osobenosti, želim da napravim razliku između figura. Dve figure će poslužiti kao skakači, a kralj i kraljica će biti predstavljeni kao Mojsije i njegova žena.