Ukupan broj poseta: 27754

Pravoslavni krstovi
krst1

Privatna kolekcija Srbija

krst2

Manastir Velika Remeta

krst3

Privatna kolekcija Srbija

krst4

Privatna kolekcija Srbija

krst5

Manastir Ostrog

krst6

Manastir Ostrog

krst7

Privatna kolekcija Srbija